Działalność
Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno- bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

Realizacja celów statutowych możliwa jest dzięki prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, a w szczególności działalności hotelowej.

UWAGA
Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2017 roku na stronie zamieszczono nowe formularze wniosków (dotyczy dotacji) oraz sprawozdania. Nowe formularze obowiązkowe są dla projektów realizowanych od miesiąca maja, a więc wniosków składanych do 10 kwietnia br.


PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

ZAPOMOGI
Regulamin przyznawania zapomóg

Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik do wniosku o zapomogę i dotację

DOTACJE
Regulamin przyznawania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji dla wnioskodawców indywidualnych

Wniosek o przyznanie dotacji dla organizacji i kół naukowych

Lista wymaganych załączników

Załącznik do wniosku o dotację - kosztorys

Załącznik do wniosku o dotację - plan działania

Załącznik do wniosku o dotację - lista uczestników

Załącznik do wniosku o dotację - osobowe